ΕΝΤΥΠΑ

    Είτε πρόκειται για κατάλογο προϊόντων, είτε για ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, σουπλά, επαγγελματικές κάρτες ή εταιρική ταυτότητα, η εταιρία μας προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, μέχρι τα τελικά στάδια της εκτύπωσης
    Η εμπειρία μας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα στο σχεδιασμό και στη παραγωγή κάθε είδους εντύπου, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Χρησιμοποιούμε  παραδοσιακές μεθόδους εκτύπωσης offset  αλλά και τη σύγχρονη τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης η οποία μας δίνει τη δυνατότητα λίγων αντιτύπων με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων, προσωποποίηση κ.α.